Folkevalgtkonferanse i AUF

Posted on 25 October 2009 | No responses

I helgen har Auf hatt sin 3dje “folkevalgtkonferanse”. Dette er en konferanse som er kjempe bra for oss som er folkevalgte i våre ulike kommuner. Vi har hatt besøk av Raymond Johansen og Helga Pedersen og begge har snakket om Norge i 2029 og hvilken retning Norge må ta de neste  årene.  Helgen var lærerrik og det er alltid fint å treffe andre folkevalgte fra Norge og høre hva og hvordan de tenker og jobber.

raymond johansenhelga pedersen

Vote:

Pedagogisk medarbeider med rak rygg

Posted on 14 October 2009 | No responses

barnehage__barn___217311c

Jeg jobber i en barnehage på Skøyen og stortrives med det. På vår arbeidsplass har vi i det siste hatt en diskusjon om yrkestittelen assistent og om vi eventuelt skal endre tittelen til for eksempel pedagogisk medarbeider. For meg er begrepet assistent en ikke dekkende betegnelse og som primært får  meg til å tenke på en slags hierarkisk ordning. Et begrep som ikke løfter meg som person og gjør meg stolt av den viktige jobben jeg gjør hver dag. For Ja –  jeg mener at alle vi barnehageansatte og assitenter gjør en veldig viktig jobb. Vi er jo med på å forme vår neste generasjon og derved også hvorledes vårt samfunn kommer til å bli! 

Idag er det veldig viktig for mange å ha en “status jobb” og tjene godt med penger. Det er ikke “status”  idag å jobbe i omsorgsyrker som for eksempel på sykehjem, hjemmesykepleien, skole og  barnehage. Noe som i grunn virkelig er en katastrofe. Hva kan være viktigere og “finere” enn å vise solidaritet å ta vare på og hjelpe til å utvikle andre medmennesker ? Slike holdninger og verdier resulterer også som vi har sett i en stor nedgang i ungdommer som velger disse yrkene. Så hvem skal ta vare på oss alle når vi blir gamle og hvem skal ta vare på dine barn når du er på jobb ?

Hva skal da til for å endre på den her situasjonen ?  Selvsagt må man øke lønninger, for det er ikke til å stikke under en stol at med penger kommer status. Og dessuten – alle skal vite at på en “omsorgslønn” er det ikke enkelt å få endene til å møtes ! Men penger er da ikke alt. Jeg mener at det viktigste er at vi som jobber i slike yrker endrer våre egne holdninger til å forstå og også vise  andre at vi faktisk har kanskje de viktigste oppgavene i et moderne samfunn.

Vote:

Arbeiderpartiet valgets vinner i Oppegård

Posted on 21 September 2009 | No responses

Statistikk valget 2009Så er det hele over – og vi er alle kjempeglade for det resultat som vi i felleskap har klart å oppnå! Stortingsvalget har gitt et klart beskjed: Regjeringen blir sittende og velgerne i Oppegård har gjort Arbeiderpartiet til det største partiet i kommunen og Oppegård er ikke lenger like mørkeblå.

 • Arbeiderpartiet er det klart største partiet med 4719 stemmer eller en prosentvis fordeling på 31.5 (prosent)
 • Dette er 750 flere stemmer enn ved Stortingsvalget i 2005 og en økning på 4.1 prosent !
 • Dette er også 1904 flere stemmer enn ved valget i 2007 og en økning på 8.2 prosent !

Det er også grunn til å være meget tilfreds med den høye valgdeltagelsen i kommunen – 84.2 prosent. Dette er i virkelighet Norgesrekord og det viser at Oppegårds innbyggere forstår demokratiets betydning og verdi i et moderne samfunn. Demokrati er medbestemmelse og åpenhet og noe av det mest dyrebare vi har i vårt samfunn.

Tusen takk til alle som har bidratt og gjort dette fantastiske resultatet mulig!

Vote:

Frp vil legge ned likestillings- og diskrimineringsombudet..ikke rart at kvinnene flykter fra Siv.

Posted on 7 September 2009 | No responses

likestilling En ny meningsmåling viser idag at det bare er 16% kvinner som kunne tenkt seg å stemt Frp ved Stortingsvalget, hvis det hadde vært valg idag. Så kvinnene flykter fra Frp og Siv Jensen. Sentralstyremedlem Sylvi Listhaug skjønner ikke dette –  kommenterer hun til VG idag.. Vel kanskje det har noe med at Frp har en politikk på at de vil legge ned Likestillings- og diskrimineringsombudet og fjerne likestillingsloven. Dette er jo en politikk som vil få Norge til å gå bakover og på en merkelig måte ” fornye Norge” – som de snakker om.

Vi har kommet så langt i denne verden at vi ikke kan fjerne en så viktig lov for kvinner og menn, men det er jo ikke til å skyve under en stol at Frp ikke akkurat er det mest likestilte partiet i norsk politikk. Det er jo bare til å ta en titt på de ulike kommunestyrerepresentanter som finns i enkelte kommuner. Når Arbeiderpartiet vil fortsette arbeidet med å sikre likestilling og hindre diskriminering i samfunn og arbeidsliv, er og må dette være en politikk som apellerer til progressive mennesker og velgere av begge kjønn i vårt samfunn.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=573807

Vote:

Jens har mistet grepet på de unge velgerne.

Posted on 4 September 2009 | No responses

borgelig regjeringVG idag kan man lese at Jens  har mistet grepet om de unge velgerne. Dette er jo en skremmende måling å lese om – siden ungdommen er Norges framtid. Men hva er det som appelerer unge mennesker idag som vil stemme Frp eller Høyre ?

Er det at disse partiene vil kutte i Statens lånekasse for utdanning, slik at du må dra i banken for å ta opp studielån med høy rente. Eller at Frp og Høyre vil privatisere skolen slik at de med mye penger kan kjøpe seg bedre utdanning. Dette vil selvfølgelig tappe den offentlige fellesskolen for penger. Ap vil bruke de store pengene på de store oppgavene og styrke fellesskolen. Eller kanskje det er forslaget til Frp at de vil halvere kulturbudsjettet slik at kun de rikeste har råd til å gå på konserter og festivaler. Ap vil trappe opp Kulturløftet og bruke mer penger på kulturtilbud over hele landet. Eller at Frp vil endre ekteskapsloven og gjøre det vanskeligere for homofile å gifte seg og adoptere barn. Ap mener at all kjærlighet er like mye verdt. Men det kan også være at Høyre vil styre landet sammen med Fremskrittspartiet. Fremskrittspartiet som alle vet - tror fortsatt  ikke på menneskeskapte klimaendringer!  Så ikke vet jeg hva som er så appelerende med denne politikken.  Men vi får bare vente i spenning til 14 september og se hva ungdommen mener er det beste for vårt land.

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/valg-2009/artikkel.php?artid=578531

Vote:

De svinger dit vinden blåser..

Posted on 28 August 2009 | 4 responses

Siv Jensen

I morgen legger Frp fram sitt 100 dagersprogram, om hva de vil gjøre med landet de første 100 dagene. Og det er ikke akuratt oppløftende å lese, men som hele tiden Frp er usedvanlig flinke på så nevner de aldrig de punktene med liten skrift. De svinger der vinden blåser kan man si, også i dette nye 100 dagersprogrammet deres. Men det nevnes aldrig de punktene i liten skrift, som er Frp sin virkelige politikk og som partiet selvfølgelig sjelden snakker om.

Det er noen punkter som får meg til virkelig å fundere over Frp og deres måte å drive politikk på. Og når det ikke minst gjelder sammensetningen av en eventuell borglig regjering med Frp, Høyre, Krf, og Venstre kan dette bli et virkelig sirkusshow som man aldrig har sett før.

Under her er min liste på noen punkter Frp sjelden prater om, bak deres fasade om “folk flest “.

* Fremskrittspartiet vil gjøre det lettere med midlertidige ansettelser.

* Fremskrittspartiet åpner for å begrense streikeretten.

* Fremskrittspartiet vil kutte feriepenger for arbeidsledige

* Fremskrittspartiet vil nekte tillitsvalgte innsynsrett i lønns- og arbeidsforhold for å bekjempe sosial
dumping

* Full åpning for privatisering av skolen.

* Fremskrittspartiet vil avvikle ordningen med gratis kjernetid i barnehager i områder med stor andel
minoritetsspråklige barn.

* Fremskrittspartiet kutter i barnevernet.

* Statens lånekasse for utdanning skal avvikles.

* Skolefritidsordningen skal selvkostfinansieres av foreldrene, noe som betyr dramatisk prisøkning i
mange kommuner.

* Fremskrittspartiet foreslår å kutte i bevilgningene til uføretrygden

* Fremskrittspartiet vil at det offentlige skal subsidiere private helseforsikringer gjennom å innføre
skattefradrag for bedrifter som betaler for medisinsk behandling for sine ansatte

* Fremskrittspartiet vil at 18-åringer skal kunne kjøpe brennevin – i vanlige butikker – døgnet rundt – til
en betraktelig lavere pris enn i dag.

* Fremskrittspartiet vil kutte kraftig i de statlige bevilgningene til miljøformål.

* Fremskrittspartiet vil kutte skattene med 29-50 milliarder kroner hvert år, og dermed kraftig redusere
muligheten for å prioritere velferd

* Fremskrittspartiet vil liberalisere norsk økonomi.

* Fremskrittspartiet vil privatisere NRK.

* Fremskrittspartiet vil redusere inntektsutjevningen mellom kommunene.

* Fremskrittspartiet vil oppheve diskrimineringsloven og avvikle diskrimineringsombudet

* Fremskrittspartiet vil avskaffe felles ekteskapslov

* Fremskrittspartiet vil kutte kraftig i filmstøtten, slik at det blir produsert færre norske filmer

http://www.vg.no/nyheter/innenriks/norsk-politikk/artikkel.php?artid=566742

Vote:

Do-politikeren Abid Raja

Posted on 25 August 2009 | No responses

Abdi RajaIdag har jeg vært på skoledebatter med Auf. Første stopp Ås vgs, med masse folk i salen og alle partier var representert. Men jeg må si at nivået på dagens debatter var lav, fordi det var noen av partiene som spesielt senkte nivået. Blandt annet Venstre med deres Stortingskandidat Abid Raja som jeg mener holdt et virkelig lavt nivå i dagens begge debatter i Ås og Vestby. Han kom med usakelige utsagn og løgner om Arbeiderpartiets politikk og personlig kristiserte vår debatant, noe som tydelig viser hvilket nivå han ligger på. Abid Raja kom med utspill som at Arbeiderpartiet og Frp har lik innvandringspolitikk og bistandspolitikk. For det første vil jo Frp kutte i bistanden mens Arbeiderpartiet i alle år har arbeidet for økt bistand – med mål om 1 % av BNP. Hvordan kan man da si at vi har lik bistandspolitikk? Og dessuten – hvilke demokratiske verdier formidler han ut til ungdommer som førstegangsvelgere, når han på talestolen kommuniserer med uttrykk som bæsj, tiss og promp på skoledebatter. Du blir bare latterlig gjort Abid.  Jeg synes virkelig det ikke er rart at mange førstegangs velgere idag dropper å stemme når man får en så usakelig debatt som jeg opplevde idag.

Valgkampstart på Kolbotn torg

Posted on 16 August 2009 | No responses

Valgkampen starter på KolbotnIgår brakte det løs med felles valgkampstart for alle partiene i et øsende regnvær, men humøret var på topp i Oppegård Arbeiderparti sitt telt. Vi fikk også besøk av Akershus sin 5 kandidat tilGorm Kjernli Stortinget - Gorm Kjernli fra Ski. Så nå er også valgkampen for fullt i gang i Oppegård Kommune. Oppegård Arbeiderparti har planlagt en rekke husbesøk og stands nå fram til valget, så jeg gleder meg til å møte deg som velger der ute i Oppegård.

Norge uten stemmerett i Europa!

Posted on 12 August 2009 | No responses

eu flaggVar på en veldig spennende debatt på Litteraturhuset idag, hvor spørsmålet var Eu, Eøs og hva med Norge nå.

Det var representanter fra alle de sentrale partiene, og det ble en ganske stormfull debatt etterhvert. Konkulusjonen ble tilslutt at alle er enig om at en EU debatt bør starte, men  ingen folkeavstemning i nærmeste tid.

Eldreplanen 2015

Posted on 12 August 2009 | No responses

Tirsdag 11.8 var Jens Stoltenberg, Bjarne Håkon Hansen, og Gro Harlem Brundtland på llørenskog sykehjem ørenskog skykehjem for å legge ut den nye eldreplanen 2015.

Jeg var der og det var fullt hus, av både beboere, sykepleier og presse.  Arbeiderpartiet vil gi alle som trenger det sykehjemsplass, vi skal styrke de eldres rettigheter gjennom en lovendring og en ny forskrift om en verdig eldreomsorg.

Det ble lagt fram en 10 punkts liste over saker arbeiderpartiet vil satse på videre innen eldreomsorgen.

Jeg hadde ikke tenkt til å ramse opp alle punkter men kan leses på www.dna.no

Men Ap vil styrke kvaliteten gjennom eldregarantien, noe som vil si at alle som mottar eldreomsorg skal ha rett til et verdig tjenestetilbud som vil si.

 • En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand
 • Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
 • Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
 • Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål
 • Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.
 • Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen
 • Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.
 • Lindrende behandling og en verdig død.

Dette mener jeg er et kjempe løft innen dagens eldreomsorg, og som vil skape en annen hverdag for mange av våre eldre i dagens samfunn.

Jeg hadde et oppslag i Østlandets Blad i juli i år om at jeg vil sikre de eldres tenner. Dette har delevis kommet med i den nye eldreplanen som sier at alle over 75 år skal få en årlig gratis tannhelsekontroll.  Dette er veldig godt, men ønsker også å se at alle minstepensjonister også får denne muligheten. Dette kan være eldre som har sykdommer som gjør at de må gå på tunge medisiner, som da kan tære på dems tenner. Dette er også eldre som ikke har så mye fra før og det å  gå på tannlege besøk kan bli en dyrt besøk.

Eldreplanen sier også at det vil bli en tredobblet satsing på den kulturelle spaserstokken, som vil si en økning fra 20 til 60 millioner kroner.  Som vil sikre at de eldre får tilgang til gode kultur opplevelser og aktiviteter.

Artikkel i ØB om Eldres tannhelse

« newer postsolder posts »

Recent Posts

Tag Cloud

arbeiderpartiet helga pedersen oppegård videregående

Meta

Malin's blogg is proudly powered by WordPress and the SubtleFlux theme.

Copyright © Malin's blogg