Eldreplanen 2015

Skrevet av Malin Lifvergren

Publisert 12 August 2009

Tirsdag 11.8 var Jens Stoltenberg, Bjarne Håkon Hansen, og Gro Harlem Brundtland på llørenskog sykehjem ørenskog skykehjem for å legge ut den nye eldreplanen 2015.

Jeg var der og det var fullt hus, av både beboere, sykepleier og presse.  Arbeiderpartiet vil gi alle som trenger det sykehjemsplass, vi skal styrke de eldres rettigheter gjennom en lovendring og en ny forskrift om en verdig eldreomsorg.

Det ble lagt fram en 10 punkts liste over saker arbeiderpartiet vil satse på videre innen eldreomsorgen.

Jeg hadde ikke tenkt til å ramse opp alle punkter men kan leses på www.dna.no

Men Ap vil styrke kvaliteten gjennom eldregarantien, noe som vil si at alle som mottar eldreomsorg skal ha rett til et verdig tjenestetilbud som vil si.

  • En riktig og forsvarlig boform ut fra den enkeltes behov og tilstand
  • Et variert og tilstrekkelig kosthold og tilpasset hjelp ved måltider
  • Et mest mulig normalt liv, med normal døgnrytme og adgang til å komme ut, samt nødvendig hjelp til personlig hygiene
  • Tilby samtaler om eksistensielle spørsmål
  • Å bevare eller øke sin mulighet til å fungere i hverdagen. Omsorgen skal bidra til habilitering og rehabilitering.
  • Faglig forsvarlig oppfølging av lege og annet relevant personell, som sikrer kontinuitet i behandlingen
  • Tilby eldre som bor på helseinstitusjon enerom.
  • Lindrende behandling og en verdig død.

Dette mener jeg er et kjempe løft innen dagens eldreomsorg, og som vil skape en annen hverdag for mange av våre eldre i dagens samfunn.

Jeg hadde et oppslag i Østlandets Blad i juli i år om at jeg vil sikre de eldres tenner. Dette har delevis kommet med i den nye eldreplanen som sier at alle over 75 år skal få en årlig gratis tannhelsekontroll.  Dette er veldig godt, men ønsker også å se at alle minstepensjonister også får denne muligheten. Dette kan være eldre som har sykdommer som gjør at de må gå på tunge medisiner, som da kan tære på dems tenner. Dette er også eldre som ikke har så mye fra før og det å  gå på tannlege besøk kan bli en dyrt besøk.

Eldreplanen sier også at det vil bli en tredobblet satsing på den kulturelle spaserstokken, som vil si en økning fra 20 til 60 millioner kroner.  Som vil sikre at de eldre får tilgang til gode kultur opplevelser og aktiviteter.

Artikkel i ØB om Eldres tannhelse


No responses yet. You could be the first!

Leave a Response

Recent Posts

Tag Cloud

arbeiderpartiet helga pedersen oppegård videregående

Meta

Malin's blogg is proudly powered by WordPress and the SubtleFlux theme.

Copyright © Malin's blogg